Muzische en creatieve accenten

De ontwikkeling van het lichamelijke, het verbale, het beeldende en het muzikale aspect van elk kind staat centraal. Kinderen moeten blij en dankbaar hun lichaam en geest ontdekken, beleven en beheersen. Daarom organiseren we:

  • talentuur. Dit is een activiteit waaruit de kinderen uit een ruime waaier (taal en cultuur, wetenschap en techniek, kunst en creatie, welzijn en maatschappij) kunnen ontdekken wat ze graag doen of verder willen ontwikkelen. Via toonmomenten kunnen ze tonen wat ze hebben geleerd. Dit gebeurt in samenwerking met het secundair onderwijs.
  • atelierwerking, waarin de verschillende muzische domeinen als drama, beeld, beweging, dans, media en muziek aan bod komen
    sportdagen en sportnamiddagen, waarin de kinderen allerlei sporten, dansen en volksspelen leren kennen,
    vieringen in de kerk op belangrijke momenten van het jaar: Kerstmis, einde schooljaar, …
  • verschillende bezoeken aan tentoonstellingen, toneel- en filmvoorstellingen,…
  • bosklassen, waar we in groep leren samenleven en de natuur ontdekken,
  • een musical (door groep 6), die gebracht wordt voor ouders en familieleden. Tijdens de repetities verleggen de kinderen steeds hun muzische grenzen, met als resultaat een schitterende opvoering waarin elk kind zich “een ster” voelt en terecht trots mag zijn op zijn/haar acteerprestatie.