Competentiegericht onderwijs

SJSP campus Weststraat streeft ernaar om naast het verwerven van kennis, de kinderen ook 21ste eeuwse vaardigheden en attitudes bij te brengen, zodat ze flexibel kunnen participeren in een snel veranderende samenleving.

Onder de vorm van onderzoekend leren worden deze vaardigheden ingeoefend tot ze verworven zijn.

Zo wordt er gewerkt aa: samenwerken, creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, communiceren, digitale geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering.