Sociaal emotioneel leren

Een eigen persoonlijkheid ontwikkelen, overeenkomstig met de verwachtingen en gedragingen uit de sociale context, is voor kinderen een must. Hierbij wordt aandacht geschonken aan het ontwikkelen van emoties, het zelfbeeld en de inborst, de gedrevenheid van het kind,…

Op vraag van ouders of leerkrachten, of noden in de groepen, bieden wij extra sociale vaardigheidstraining aan.