Team

De campus bestaat uit een team van experten die dag in dag uit samenwerken om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren en dit via een doeltreffende, onderzoekende en ondernemende aanpak. Hierbij laten we ons inspireren door tien eigenschappen om te komen tot een professionele grondhouding van de leerkracht en de leerkrachtenteams:

  1. we geloven onvoorwaardelijk in de ontwikkeling en het leervermogen van elk kind;
  2. we aanvaarden dat leren en ontwikkelen eigen zijn aan elk kind;
  3. we werken aan de totale ontwikkeling van de kinderen in al hun facetten;
  4. we gaan op zoek naar en werken in de zone van de naaste ontwikkeling, op maat van elk kind;
  5. we zorgen voor een rijke ondersteuning en interactie;
  6. we maken werk van betekenisvol leren;
  7. we ondersteunen metacognitieve processen (denken over eigen denken) bij de kinderen;
  8. we zorgen voor effectief aanbod op maat van de kinderen;
  9. we geloven onvoorwaardelijk in de eigen professionele ontwikkeling en investeren daarin.
… en dit allemaal vanuit een passie!

De leerkrachten werken onder de vorm van multi-teachen waardoor ze hun expertise met elkaar delen. Elke leerkracht beschikt over een unieke diverse kennis, vaardigheden en instructiebenadering. Door samen les te geven wordt dit met elkaar uitgewisseld en worden elkaars handelingsvaardigheden versterkt. Daarnaast zijn ze een samenwerkingsvoorbeeld dat bijdraagt tot het sociaal emotioneel leren van de kinderen. Meer handen in de groep betekenen een toename van mogelijkheden tot ondersteuning van de kinderen.

De groepscoach volgt de individuele noden op van elk kind en stuurt die individueel of in groep bij, zodat het kind aansluiting kan blijven vinden in een leergroep.

Daarnaast volgt de groepscoach samen met de ankerleerkrachten de individuele noden op binnen het domein socio-emotioneel leren.
De groepscoach speelt ook in op de ondersteuningsvragen van de leerkracht (ouder – kind – leerkracht).

Als team blijven we op de hoogte van de modernste didactieken, remediëringsmethodes en de nieuwe evoluties binnen het onderwijslandschap. We zijn er trots op dat we dankzij deze blijvende inspanning dynamisch kunnen inspelen op de zich snel wijzigende hulpvraag van onze kinderen en hun context.