Leren leren

In onze campus kiezen we ervoor om veel aandacht te besteden aan denk- en leervaardigheden, zodat kinderen kunnen reflecteren over hun eigen denk- en werkproces. Zo worden aspecten als aanpakgedrag, aandacht richten, taalvaardigheid, tijd en ruimte, vergelijken en aaneenbinden, relevante informatie zoeken, geïntegreerd denken, analyseren en synthetiseren, voorstellingsvermogen gebruiken, het geheugen gebruiken, principe vatten en probleemidentificatie geïntegreerd in de lessen.