Ouderbetrokkenheid

Als school vinden wij het contact met ouders heel belangrijk. Ouders zijn de ervaringsdeskundigen en kennen hun kind door en door. Daar we uitgaan van een volwaardige partnerschap waarin het kind centraal staat, vinden we het waardegvol dat onze school op elk moment toegankelijk is voor ouders.

We staan steeds open voor een gesprek met de ouders en het kind.

In de eerste plaats hechten we veel belang aan de ‘zorg’communicatie.
Het is belangrijk dat jullie ouders weten wat we doen ten gevolge van specifieke zorgvragen door het kind, de ouders en/of de leerkracht. Een goede wisselwerking tussen het kind, de ouders en de school is hierbij één van de uitgangspunten.

Daarnaast worden de ouders op verschillende momenten geïnformeerd over het reilen en zeilen in de school via de agenda, brieven, de nieuwsbrief, de Facebookpagina,…

Ook organiseren wij tal van momenten waarop ouders worden uitgenodigd, zoals infomoment werking derde graad, vorderingsgesprekken, infomoment op stap naar het secundair, voorleesmomenten, bingo-avond, Sinterklaasfeest, kerstmarkt, lentebrunch, …

Binnen onze campus hebben wij ook een schitterende ouderraad die bereid is