Groepen

In onze school wordt gewerkt met graadsgroepen, waarbij diversiteit en heterogeniteit voorop staan.

Kinderen zijn een vat vol competenties en interesses, ze komen uit verschillende culturen en omgevingen, bewandelen verschillende leerprocessen, hebben andere toekomstdromen en hebben elk hun eigen verleden.

De leerkrachten werken onder de vorm van multi-teachen waardoor ze hun expertise met elkaar delen. Elke leerkracht beschikt over een unieke diverse kennis, vaardigheden en instructiebenadering. Door samen les te geven wordt dit met elkaar uitgewisseld en worden elkaars handelingsvaardigheden versterkt. Daarnaast zijn ze een samenwerkingsvoorbeeld dat bijdraagt tot het sociaal emotioneel leren van de kinderen. Meer handen in de groep betekenen een toename van mogelijkheden tot ondersteuning van de kinderen.

Het inzetten van die diversiteit in een groep draagt bij tot de persoonlijk ontwikkeling van de kinderen en leert hen actief deelnemen aan een democratische en diverse samenleving.

Heterogene groepen zijn groepen waarin de kinderen een verschillend niveau hebben. Dat niveau kan betrekking hebben op het leervermogen of de kennis, maar ook op vaardigheden en attitudes, zoals bij het samenwerken. Heterogene groepen bieden ‘het leren’ maximale kansen voor elk kind.

Voor bepaalde leerstofgebieden wordt gekozen om homogeen aan de slag te gaan. Hierbij worden groepen gemaakt waarin het leervermogen en de kennis van de kinderen bij elkaar aansluiten om zo bepaalde doelen te bereiken, maar ook om het competentiegevoel te behouden.

Het werken in homogene of heterogene groepen hangt dus heel sterk af van de doelen die de leerkrachten willen bereiken.