Zorg

Binnen onze derde graad hebben wij een grote diversiteit aan leerlingen. Deze verschillen zien wij als kansen en uitdagingen binnen onze werking.
Binnen onze werking differentiëren wij voor de verschillende leerdomeinen zowel naar de basis toe als naar het uitdagen van sterkere leerlingen, zodat leerlingen zich maximaal kunnen ontplooien.

Ook kinderen met leerstoornissen worden sterk begeleid en gesteund in hun leef- en leerproces.

Op vraag van de ankerleerkrachten houden wij geregeld overleg tussen ankerleerkrachten, zorgcoördinator, groepscoaches en directie om bepaalde zorgvragen over kinderen te bespreken, strategieën van aanpak te bepalen, te evalueren en bij te sturen. Kortom tijdens deze overlegmomenten wordt het verdere leertraject van de kinderen besproken.

Indien nodig doen wij ook beroep externe partners zoals CLB, Jolletje, ‘t Scharnier, Thepco, …

Om een zorgzame school te zijn, bieden wij naast de begeleiding tijdens de lesuren ook studiemomenten aan die begeleid worden door leerkrachten.

De kinderen kunnen twee maal per week een studiemoment volgen.